Bez názvu-1.png

DIALOG

Díky dialogu sbíráme informace, které nás utváří a deformují. Tabula rasa se od malička popisuje za pomoci pozorování okolí, zjišťování informací a letmých konverzací, které na nás mají vliv. Tohle je právě určitým způsobem dialog, jenž vedeme mezi námi a mezi prostředím, v nímž se nacházíme. 

Tato práce v podobě skleněných hlav, které jsou deformovány v obličejové části, je právě fyzický odraz deformace. Odraz okolí, které je zobrazováno v postříbření. Hlavy jsou v dialogu postaveny proti /vedle sobě, každá z nich přijímá informaci během konverzace jiným způsobem a tváře se tak konstruují do zcela jiných rysů.

 ~
 

Photography: Anna Pleslová

PRODÁNO / SOLD OUT

Na téma DIALOG je autorkou objektů sepsána esej, kterou si můžete přečíst na blogu. 

Karolina Vorlikova - hlavy-9-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-10-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-4-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-7-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-3-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-6-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-5-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-1-web.jpg
Karolina Vorlikova - hlavy-2-web.jpg