top of page

I quess I’m in love with you

1.jpg
2.díl.jpg
3.díl.jpg
4.díl.jpg
5.díl.jpg

Banalita kolážové tématiky, sterilita a clean space v jednom - to je soubor pěti koláží, které jsou zde představeny.

Všechny byly tvořeny v době karantény a jde zde tak čitelná manipulace médii a klasického pojetí "stay home".

The banality of the collage theme, sterility and clean space in one - this is a set of five collages that are presented here.

All were created at the time of quarantine and there is a legible manipulation of the media and the classic concept of "stay home".

Prodej v rozměrech:

A4 - 500,-

A3 - 700,–

A2 - 1200 ,–

+ další možnosti na základě domluvy

Sales in dimensions:

A4 - 500

A3 - 700 CZK

A2 - 1200

 

+ other options by agreement

bottom of page